«Μέτρο στήριξης της επιχειρηµατικότητας, για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµικής κρίσης COVID – 19»

 

ΑΦΙΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ – ΛΗΨΗ

REPAYABLE ADVANCE POSTER (ENGLISH) – ΛΗΨΗ