Για Επιχειρήσεις
Για Ιδιώτες
En Gr
+30 26610 35544 info@fotinatos.gr
Καριέρα
Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Το λογιστικό γραφείο μας με πολυετή και ηγετική παρουσία στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών στην Κέρκυρα στα πλαίσια της ανάπτυξης του ζητά να εντάξει στην ομάδα του στέλεχος με καθήκοντα Προϊστάμενου Λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση.

Περιγραφή θέσης

Στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνεται ο συντονισμός και η καθοδήγηση του τμήματος λογιστικής επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η παρακολούθηση των εργασιών του τμήματος και η επίβλεψη για την ορθή λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων και η ολοκλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Αναζητούνται υποψήφιοι-ες με επαγγελματισμό, διάθεση για εξέλιξη, ικανότητα στην οργάνωση και αυτοπεποίθηση, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αναλάβουν άμεσα ενεργό ρόλο.

Απαραίτητα προσόντα
  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • 15ετής προϋπηρεσία σε θέση βοηθού λογιστή ή λογιστή, ιδανικά σε λογιστικό γραφείο
  • Άριστη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
  • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων(η γνώση Εpsilon Net θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
  • Εξοικείωση με τη χρήση Microsoft Office (word, excel, outlook)
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άνεση στην επικοινωνία
Προσφέρουμε

Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον Ελκυστικές αποδοχές και αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης Εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συνεχούς ροής για την κατάλληλη προετοιμασία και τη δημιουργία αυτοπεποίθησης κατά τη συνεργασία με πελάτες και συνεργάτες