Για Επιχειρήσεις
Για Ιδιώτες
+30 26610 35544 info@fotinatos.gr
Για Ιδιώτες

Κτηματολόγιο – Περιουσιολόγιο

Έγκαιρη δήλωση στο περιουσιολόγιο μεταβολών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία.

Φροντίζουμε για την ολοκληρωμένη δήλωση οποιασδήποτε μεταβολής έχει προκύψει που μπορεί να αφορά:
αγοραπωλησία, νέες διορθωτικές τοπογραφικές μετρήσεις, παραχωρήσεις δικαιωμάτων, αλλαγή ποσοστών, κληρονομικά κ.α.

Επικοινωνία
Νέα & Οδηγίες

Πρόσφατα Νέα

Υπηρεσίες

Σχετικές Υπηρεσίες