Για Επιχειρήσεις
Για Ιδιώτες
+30 26610 35544 info@fotinatos.gr
Για Επιχειρήσεις

Έναρξη Επιχειρήσεων

Τα εταιρικά σχήματα που μπορεί να επιλέξει κανείς για τη δημιουργία μιας οικονομικής μονάδας είναι αμέτρητα. Η σωστή επιλογή της εταιρικής μορφής και εσωτερικής διάρθρωσης είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και στρατηγικό πνεύμα.

Σκοπός είναι το εταιρικό σχήμα να αποτελεί όχημα προόδου και ευελιξίας, παρά τροχοπέδη στην εταιρική λειτουργία της επιχείρησης. Μέσα από την ορθή επιλογή εταιρικής μορφής, μπορεί κανείς να επιτύχει πέρα από εξοικονόμηση χρημάτων, επιχειρηματική αναγνωρισιμότητα, αρμονική συνεργασία, φορολογικές ελαφρύνσεις, ευνοϊκότερη χρηματοδότηση από ιδρύματα κα.
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Για αυτό πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα επιτρέψουν να αποφασίσετε τι σωστή εταιρική μορφή. Εμείς θα αναλάβουμε να σας καθοδηγήσουμε στη σωστή επιλογή καθώς και να οργανώσουμε την ίδρυση της εταιρίας σας. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος ή ίδρυσης κάθε είδους εταιρείας, ποικίλει ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο εργασιών καθώς και τις πιθανές ειδικές επιπλέον άδειες λειτουργίας ή εγκατάστασης που μπορεί να χρειάζονται. Το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι συχνά ένα επίπονο και χρονοβόρο στάδιο.

Επικοινωνία

Υπηρεσίες Έναρξης Επιχειρήσεων

Αναλυτικά οι υπηρεσίες έναρξης επιχειρήσεων που παρέχουμε στην Κέρκυρα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

  • ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΕΕ ΟΕ Συνεταιρισμοί Ιδιότυπες Μορφές Εταιριών
  • Άμεση υποστήριξη για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας
  • Σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες
  • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς.
  • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
  • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων
Νέα & Οδηγίες

Πρόσφατα Νέα

Υπηρεσίες

Σχετικές Υπηρεσίες