Για Επιχειρήσεις
Για Ιδιώτες
+30 26610 35544 info@fotinatos.gr
Υπηρεσίες

Για Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται μία πεπειραμένη ομάδα οικονομικών συμβούλων. Στο γραφείο μας καλύπτουμε όλα τα χρηματοοικονομικά ζητήματα μιας επαγγελματικής μονάδας και βασίζουμε την δουλειά μας στην εις βάθος ανάλυση των θεμάτων σας. Επειτα αναζητούμε την καλύτερη λύση και παρέχουμε τις πιο κατάλληλες και συμφέρουσες προτάσεις.

01

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Η λογιστική πρέπει να εφαρμόζεται στον πυρήνα της οικονομικής μονάδας.
02

Εργατικά – Ασφαλιστικά

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα του απαιτητικού εργατικού - ασφαλιστικού τομέα.
03

Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση

Η Χρηματοοικονομική Λογιστική παρέχει λογιστική πληροφόρηση τόσο στους εκτός της οικονομικής μονάδας λαμβάνοντες αποφάσεις όσο και στη διοίκηση της ίδιας της οικονομικής μονάδας.
04

Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις

Μια επιχείρηση πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην αγορά ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό.
05

Έναρξη Επιχειρήσεων

Τα εταιρικά σχήματα που μπορεί να επιλέξει κανείς για τη δημιουργία μιας οικονομικής μονάδας είναι αμέτρητα.
06

Μισθοδοσία

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επιχείρησής σας
07

Λογιστική

Από τη λογιστική ξεκινάει και στη λογιστική καταλήγει το κάθε γεγονός μέσα στην οικονομική μονάδα.