ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας έχει από χρόνια συνδεθεί με την διεκπεραίωση υποθέσεων μεταβιβάσεων και αδειών του τμήματος συγκοινωνιών…και όχι άδικα. Αποφύγετε τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούν η συλλογή δικαιολογητικών και η δαιδαλώδης γραφειοκρατεία των υποθέσεων αυτών και εμπιστευτείτε το γραφείο μας. Η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του αυτοκινήτου μπορεί να σας προφυλάξει από λάθη και υπέρογκα πρόστιμα.

Υπηρεσίες:
Έκδοση Αδειών
Μεταβιβάσεις
Έκδοση Πινακίδων
Ανανέωση Διπλωμάτων
κ.α.