ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επιχείρησης σας φροντίζουμε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό για την επιχείρηση σας. Αυτό που θα πρέπει πρώτα να διαχειριστεί ο επιχειρηματίας είναι το κόστος της μισθοδοσίας, το οποίο σήμερα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων. Σε μια εποχή που το εργατικό δίκαιο γίνεται όλο και πιο ασαφές καθώς και υψηλού κινδύνου προστίμων, προτιμήστε τη σιγουριά που σας παρέχουμε. Εγγυόμαστε τη συνεχή κάλυψη και ενημέρωση.
• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για οικοδομοτεχνικά έργα.
• Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε παλαιότερο και μη θέμα παραβάσεων και ασφαλιστικών διαφορών για την ελάχιστη επιβάρυνση των πελατών μας.
•Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας -Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
• Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών.
• Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας. -Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
• Όλες τις εξωτερικές εργασίες κάθε εργατικού θέματος.