ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Όλη η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης αποτυπώνεται στις λογιστικές της καταστάσεις. Από τη λογιστική ξεκινάει και στη λογιστική καταλήγει το κάθε γεγονός μέσα στην οικονομική μονάδα. Γι’ αυτό και η εφαρμογή της λογιστικής επιστήμης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση, αλλά ως ανάγκη του επιχειρηματία. Μέσα από την λογιστική μπορεί κανείς να αξιολογήσει, να προγραμματίσει και να αποφασίσει. Για εμάς η λογιστική είναι εργαλείο για τη συμβολή στη δημιουργία υγειών και ευημερουσών επιχειρήσεων.

Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων
Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών