ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Μια επιχείρηση πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην αγορά ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό. Επιχειρήσεις που έμειναν αποστεωμένες στο αρχικό τους κεφάλαιο, σύντομα συνάντησαν την απαξίωση και την οικονομική καταστροφή. Μια επιχείρηση πρέπει να επωφελείται όσο το δυνατόν περισσότερο τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει ο επιχειρηματίας
να πληροφορείται έγκαιρα, όμως το κόστος πληροφόρησης είναι τεράστιο και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι απογοητεύονται από τον κυκεώνα γραφειοκρατίας και εγκαταλείπουν την προσπάθεια εξωτερικής χρηματοδότησης. Η καλύτερη επιλογή είναι να εμπιστευτείτε τους συνεργάτες σας να το κάνουν για εσάς.

-Eπιδότηση προσωπικού
-Χρηματοδότηση επιχείρησης
-Αναπτυξιακός νόμος, γυναικεία επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ ελευθέρων επαγγελματιών, INTERREG, προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
-Εξωτερικός Συνεργάτης υπό την καθοδήγηση μας για μια σωστή αρχή.