190215165723 3990

Σε συνέχεια της υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στις 10 Ιουνίου, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε στην υποβάθμιση των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς σε «CCC» με αρνητικές προοπτικές.