Στις 9 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το άρθρο 5α της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης , που αφορά τη διαδικασία δήλωσης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

business checking account

Οι επαγγελματίες-επιχειρήσεις οι οποίοι-ες έχουν έναν τουλάχιστον κωδικό δραστηριότητας (είτε κύριας είτε δευτερεύουσας ) από αυτούς που περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση ( περίπτωση γ’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016 ) είναι υποχρεωμένοι πλέον , εκτός από το να διαθέτουν POS και να αποδέχονται συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως κάρτα , εντολές άμεσης χρέωσης , μεταφορές πίστωσης πάγιες εντολές καθώς και συναλλαγές με μετρητά , αλλά και να δηλώσουν τους επαγγελματικούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ .

Βασική προϋπόθεση για την δήλωση του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού είναι οι συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται μέσω αυτού, να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εμπορική , επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου . Αυτό σημαίνει ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που είναι συνδεδεμένος με το POS ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ και κάποιες από τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ μας ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Επίσης εάν υπάρχει ένας άλλος τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος είναι προσωπικός ( π.χ. μισθοδοσίας) και εξυπηρετεί και αυτός την επιχειρηματική-εμπορική-επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου , τότε πρέπει να δηλωθεί και αυτός και ας μην συνδέεται με το POS.

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ POS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ .

Ο Επαγγελματικός Λογαριασμός θεσπίστηκε, έτσι ώστε οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους να έχουν μια σαφέστερη εικόνα ως προς τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για να πιστοποιήσει την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών για δαπάνες που θα διαμορφώσουν το χτίσιμο της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς συνταξιούχους και αγρότες.

Επίσης, συμπεραίνουμε ότι θα μπορεί να εντοπίσει δαπάνες των οποίων η εκπεσιμότητα μπορεί να αμφισβητηθεί. Για αυτό θα χρειάζεται να είμαστε παραπάνω προσεkτικοί με τα τιμολόγια εξόδων που κόβουμε και περνάμε στα βιβλία μας και εξοφλούνται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η διαδικασία δήλωσης του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού (ΕΤΛ) είναι η εξής :

Ο επιτηδευματίας εισέρχεται με τους κωδικούς taxis net στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΔΕ και στην εφαρμογή μητρώου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (ΕΤΛ) . Κατά την πρόσβαση το σύστημα επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης είναι επαγγελματίας και εμφανίζει σχετικό μήνυμα ότι δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ΕΤΛ όταν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια εισάγει τον τραπεζικό λογαριασμό σε μορφή IBAN και επιλέγει την ομάδα δαπανών (Γενικές δαπάνες , Ιατρικές δαπάνες, Φαρμακευτικές δαπάνες, Εμπορία Οχημάτων και Λειτουργίας Συνεργείων) στην οποία θα πρέπει να εντάσσονται οι κινήσεις λογαριασμού αυτού ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τέλος επιβεβαιώνει ή ακυρώνει την καταχώρηση.

Με την ακύρωση η εφαρμογή πηγαίνει στην αρχική σελίδα . Με την επιβεβαίωση ελέγχονται αυτόματα από το σύστημα τα κάτωθι :

  • τα ψηφία του IBAN .
  • Αν έχει δηλωθεί ξανά από τον ίδιο χρήστη το ίδιο IBAN .
  • Αν ο πάροχος πληρωμών-τράπεζα είναι Ελληνικός τότε συμπληρώνεται αυτόματα το όνομά του. (π.χ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ) .
  • Αν έχει δηλωθεί από άλλον επιτηδευματία .

 

Τα στοιχειά που εισάγονται αποστέλλονται στα Τραπεζικά Ιδρύματα για έλεγχο έτσι ώστε να επιβεβαίωση την καταχώρηση του λογαριασμού . Σε περίπτωση απόρριψης από το τραπεζικό σύστημα , ο επιτηδευματίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη τράπεζα .

Αθανάσιος Σκευούλης

Αντριάνα Καίσαρη