29s10creditcard-thumb-large

 

Τι ισχύει για το 2017;

Για τη μείωση φόρου για το 2017 ή αλλιώς το αφορολόγητο όπως συνηθίζουμε να αναφέρουμε, απαιτείται πλέον ένα ποσοστό των δαπανών να γίνονται με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Ποιους αφορά η μείωση φόρου;

Με την τροποποίηση του άρθρου 16 εισάγεται πλέον διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων. Η έκπτωση φόρου ισχύει πλέον για:

α) Μισθωτούς

β) Συνταξιούχους

γ) Αγρότες

Σημείωση: Δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ποια είναι η μείωση φόρου και πως υπολογίζεται;

O φόρος  που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Πως θα έχω αφορολόγητο;

Εάν το ατομικό μου εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ τότε θα πρέπει να συλλέξω αποδείξεις ίσες με το 10% του εισοδήματος μου. (πχ €5.648 εισόδημα, €564,8 αποδείξεις εξοφλημένες με χρεωστική κάρτα).

Εάν το ατομικό μου εισόδημα είναι από 10.001 έως 30.000 ευρώ τότε θα πρέπει να συλλέξω αποδείξεις ίσες με το 15% του μέρους αυτού του εισοδήματος μου. (πχ €15.648 εισόδημα, €1.847,20 (10.000*10%+5.648*15%) αποδείξεις εξοφλημένες με χρεωστική κάρτα).

Εάν το ατομικό μου εισόδημα είναι από 30.001 ευρώ και άνω τότε θα πρέπει να συλλέξω αποδείξεις ίσες με το 20% του μέρους αυτού του εισοδήματος μου. (πχ €47.251 εισόδημα, €7.450,20 (10.000*10%+20.000*15%+17.251*20%) αποδείξεις εξοφλημένες με χρεωστική κάρτα).

Σημειώνεται ότι το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.

14s3apodeixaforologkartpos-thumb-large

Ποιοι εξαιρούνται από την εξόφληση των αποδείξεων με χρεωστική κάρτα;

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες εξαιτούνται οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση και οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Προσοχή για τους φορολογούμενους αυτούς δεν ισχύουν τα πλαφόν των ηλεκτροτεχνικών πληρωμών, ωστόσο απαιτείται να προσκομίζουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα.

Αυτοί που εξαιρούνται πλήρως τόσο από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όσο και από την προσκόμιση αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών είναι οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικό κατάστημα, καθώς και οι φυλακισμένοι.

Ποιες αποδείξεις περνάνε;

σύμφωνα με την απόφαση στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ:

• Σούπερ μάρκετ (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
• Αλκοολούχα ποτά και καπνός
• Ενδυση και υπόδηση).
• Επικοινωνίες.
• Εκπαίδευση.
• Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.
• Υδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα, έπιπλα, φωτιστικά κ.λπ.
• Ποδήλατα, βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης.

Αντίθετα εξαιρούνται

• Ενοίκια.
• Αγορά οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών.
• Τέλη κυκλοφορίας.
• Δόσεις στεγαστικών δανείων.
• Αγορά ομολόγων και χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Τι θα ισχύσει με τις ιατρικές δαπάνες;

Οσον αφορά στις ιατρικές αποδείξεις, αυτές δεν θα δηλωθούν μαζί με τις υπόλοιπες καθώς εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Συγκεκριμένα, η μείωση του φόρου για  ιατρικές δαπάνες ανέρχεται στο 10% επί των ετήσιων εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλει ο φορολογούμενος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματός του.

Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα €16.000 θα πρέπει να έχει αποδείξεις άνω των €800, ώστε να του υπολογιστεί μείωση. Εάν έχει λοιπόν €950 η μείωση του φόρου θα είναι €95 ενώ εάν έχει €750 ιατρικές δαπάνες, η μείωση θα είναι €0.

Τονίζεται ότι και οι ιατρικές δαπάνες για να υπολογιστούν θα πρέπει να εξοφληθούν μέσω χρεωστικής κάρτας.

Τι θα γίνει εάν δεν συλλέξω τις απαιτούμενες αποδείξεις;

Εφόσον οι φορολογούμενοι δεν συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα θα πληρώνουν επιπλέον φόρο. Ο φόρος αυτός θα υπολογίζεται στη διαφορά των απαιτούμενων αποδείξεων και των αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκαν με συντελεστή 22%. Για παράδειγμα, φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ πρέπει να έχει δαπάνες που έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ύψους 1.000 ευρώ. Εφόσον συγκεντρώσει 600 ευρώ θα πληρώσει «πέναλτι» για τις αποδείξεις ύψους 400 ευρώ που δεν κατάφερε να μαζέψει 88 ευρώ (400 χ 22%).

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι;

Οι συγκεκριμένη απόφαση κινείται στην γενική κατευθύνση της κυβέρνησης να προωθήσει το πλαστικό χρήμα με σκοπό να περιορίσει τα περιθόρια φοροδιαφυγής. Τα ποσοστά τα οποία έχουν επιλεγεί κρίνεται ότι σκοπεύουν στην ύπια εισαγωγή του μέτρου. Εκτίμηση μας είναι ότι σύντομα τα ποσοστά αυτά θα ανέλθουν και μεσοπρόθεσμα οι καταναλωτικές δαπάνες θα προσμετρούνται στο σύνολο τους ώστε να προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα.

Η χρήση της κάρτας θα πρέπει να γίνεται με σύνεση ώστε οι φορολογούμενοι να κινούνται στα περιθώρια του διαθέσιμου εισοδήματος τους. Σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος κάνει κινήσεις μέσω χρεωστικής κάρτας σε ποσά που υπερβαίνουν το διαθέσιμο φορολογικά εισόδημα του, τότε θα προκύπτει θέμα πόθεν έσχες και θα χρειαστεί να αποδείξει στην φορολογική αρχή την προέλευση των χρημάτων αυτών.

Οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει μειωθεί από τα 1.500 ευρώ στα 500 ευρώ το ύψος της συνολικής αξίας των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, τα οποία πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά με «πλαστικό χρήμα». Τέλος και όπως προκύπτει από τον νόμο, θα θεσπιστεί πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση με «πλαστικό χρήμα» για την αγορά αγαθών. Το συνολικό ποσό που θα κληρώνεται θα φθάνει στα 12 εκατ. ευρώ ετησίως.