Ποια είναι τα 5 MS του κινδύνου;  

Πώς γίνεται η αξιολόγηση ενός κινδύνου;  

Τα βήματα για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 

Ο κίνδυνος είναι παράγοντας που έχει την τάση να δίνει το παρόν σε κάθε πτυχή της ζωής. Ο όρος κίνδυνος (risk) αποκτά διαφορετικό νόημα και διάσταση για τον κάθε άνθρωπο, καθώς είναι άκρως υποκειμενική η σκοπιά από την οποία τον αντιλαμβάνεται ο καθένας και φυσικά έχει να κάνει με την θέση, τις εμπειρίες και τη νοοτροπία του. Συνήθως, ορίζεται ως ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση, του οποίου τις συνέπειες είτε θετική είτε αρνητική δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε με βεβαιότητα. 

Η εκτίμηση του κινδύνου είναι η καρδία μιας ανάλυσης. Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει πλήρη γνώση του κινδύνου της επένδυσής του. 

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας οφείλει να έχει σαφή εικόνα της επιχείρησής του , καθώς και πλάνα πρόληψης και αντίδρασης για παν ενδεχόμενο. 

Όταν αναφερόμαστε στο κίνδυνο εννοούμε το συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του. Ένα γεγονός έχει συνέπειες που άλλοτε αποτελούν ευκαιρίες και συμβάλλουν στην επιτυχία και άλλοτε αποτελούν απειλές. 

Τα θετικά ή τα αρνητικά αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με την διαχείριση του Κινδύνου.  

Η διάκριση των κινδύνων γίνεται με βάση την προέλευση και την φύση τους. 

Risk Management is Essential to Strategy Management – OntoReason

Το μυστικό της καλής διαχείρισης είναι η αναγνώριση και ο χειρισμός των κινδύνων. Μέσω αυτής κατανοείτε τα πιθανά οφέλη και τις απειλές όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρησή σας. 

Με αυτό το τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας, και μειώνονται οι πιθανότητες αποτυχίας της επίτευξης των στόχων σας. 

Πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα της επιχείρησή σας με μία αποτελεσματική πολιτική και ένα πρόγραμμα διαχείριση κινδύνου. Είναι χρήσιμο να εντοπίζετε μεθοδικά και εύστοχα όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τις παρελθούσες, τις τρέχουσες και κυρίως τις μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας 

Οι συνήθεις τακτικές για την αντιμετώπιση του κινδύνου είναι οι εξής: 

  1. Αποφυγή του κινδύνουΤις πιο πολλές φορές είναι ανέφικτο. 
  2. Πρόληψη κινδύνου: Στόχος της πρόληψης είναι η μείωση της συχνότητας και της έκτασης μιας ενδεχόμενης ζημιάς. 
  3. Ανάληψη ή κράτηση του κινδύνου: Είναι η απόφαση κάποιων ιδιωτών ή επιχειρήσεων ή οργανισμών να αναλάβουν οι ίδιοι το σύνολο ή μέρος των κινδύνων. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντιμετώπισης κινδύνων. 
  4. Ασφάλιση κινδύνου. 
  5. Μεταφορά κινδύνου. 

Είναι σαφές επομένωςότι ο κίνδυνος αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής και φυσικά επηρεάζει σχεδόν όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας. 

Είναι πολύ λογικό να μην μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα το αποτέλεσμα μιας πράξεις ή μιας επιλογής μας. 

Επίσης είναι βέβαιο πως η επιχείρησή σας είναι αναγκασμένη να πάρει κάποιες αποφάσεις μη γνωρίζοντας το αποτέλεσμα αυτών, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως πρώτα δεν θα πρέπει να έχει κάνει κάποιες σχετικές εκτιμήσεις. 

Είναι όμως γεγονός ότι όταν επικρατεί αβεβαιότητα, οι κίνδυνοι από εσφαλμένες εκτιμήσεις γίνονται μεγαλύτεροι και προκαλούν μεγαλύτερη ανασφάλεια. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιχείρηση πρέπει να είναι πλήρως συνειδητοποιημένη και να γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος της και η φιλοσοφία της στρατηγική της, τί θα μπορούσε να πάει στραβά, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις και το κόστος αυτώνκαθώς και πως να παρακολουθεί όλα τα παραπάνω, αλλά κυρίως πώς να τα αντισταθμίσει. 

Πριν λάβετε απόφαση για οτιδήποτε αξιολογήστε τους κινδύνους που πιθανόν να εμπεριέχονται. Στην παρακολούθηση των κινδύνων, η πληροφόρηση προς τη διοίκηση παίζει πρωταρχικό ρόλο και απαιτείται να είναι πλήρης, λεπτομερής, έγκαιρη και αξιόπιστη. Ένα αβέβαιο περιβάλλον δεν είναι απαραίτητα μία αρνητική συνθήκη για όλους τους κλάδους και όλες τις επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η αβεβαιότητα είναι δυνατό να επιφέρει μελλοντικά κινδύνους αλλά και ευκαιρίες.  

Το μέλλον είναι απρόβλεπτο, άρα καλό θα ήταν να λάβετε τα μέτρα σας έτσι ώστε όταν παρουσιαστούν οι ευκαιρίες να είστε σε θέση να τις κάνετε δικές σας. 

Άρα πάντα πρέπει να έχετε μια απάντηση στα εξής ερωτήματα: 

  • Ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος που εμπεριέχεται στη προσπάθεια σας;
  • Ποια θα μπορούσε να είναι η διαχείρισή του;

Η επιχείρησή σας θα πρέπει να κάνει ένα καλό συνδυασμό του συντονισμού, της αλληλεξάρτησης και της αμφίδρομης σχέση πέντε παραγόντων επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 

Το μοντέλο των 5Ms ορίζεται από τις εξής 5 λέξεις:  

1.Man (ο ανθρώπινος παράγων). Εφόσον, θεωρείται ο σημαντικότερος συντελεστής παραγωγής. 

2.Media (το φυσικό και επιχειρησιακό περιβάλλον). Ο κυριότερος παράγοντας που λαμβάνουν υπόψιν όσοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις , είναι οι πληροφορίες γύρω από το επιχειρηματικό περιβάλλον (εξωτερικό ή εσωτερικό). 

3.Machine (ο τεχνολογικός εξοπλισμός). Η επιτυχής λειτουργία της επιχείρησης είναι άμεσα συνυφασμένη με εκείνο τον τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι ικανός να παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

4.Management (η διαχείριση- διοίκηση). Είναι ο παράγοντας που έρχεται να συνθέσει τα παραπάνω. 

5.Mission (η αποστολή). Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδραση των τεσσάρων προαναφερθέντων παραγόντων οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής. 

Το εγχείρημα σας θα στεφθεί με επιτυχία μόνο αν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εγκυρότητα του σχεδιασμού του. Όσο πιο ρεαλιστικός είναι ο σχεδιασμός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να πλησιάσετε το τελικό αποτέλεσμα. Η αγορά από την φύση της είναι ευμετάβλητη, δεν δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας, επομένως ο σχεδιασμό σας θα πρέπει να είναι αρκετά απαιτητικός με πολύ πιο προσεκτικές και εύστοχες προβλέψεις. 

 

Για πείτε μας, λοιπόν 

Ποιο είναι το πλάνο αντιμετώπισης των πιθανών σας κινδύνων; 

 

Ιωάννα Τσιέπα

Consultant