Η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής θα σας βοηθήσει στην δημιουργία μιας νέας. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσα από την διαδικασία της SWOT ανάλυσης θα συμβάλει στο να προβείτε σε μελετημένες και στρατηγικού τύπου αποφάσεις, ελαχιστοποιώντας έτσι το ρίσκο σας. 

How to Conduct a SWOT Analysis for Your Small Business 

Μια σωστή ανάλυση SWOT, προϋποθέτει σωστές ερωτήσεις, αλλά και αντικειμενικές απαντήσεις. Η ανάλυση ,λοιπόν, έγκειται στη σωστή καταγραφή των παρακάτω πληροφοριών: 

 

1. S=Strengths (τα δυνατά μας σημεία) 

 • Ποιά είναι τα δυνατά μας σημεία σε σχέση με τον ανταγωνισμό; 
 • Σε ποιά σημεία πιστεύουν οι ανταγωνιστές μας, ότι υπερτερούμε; 
 • Υπάρχουν χρηματικοί πόροι και αγαθά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας; 
 • Ποιά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας προσδιορίζουν και μπορούν να προσδιοριστούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

 

2. W=Weakness (οι αδυναμίες μας) 

 • Τί θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε στην προσωπικότητά μας / στην επιχείρησή μας / στο προϊόν που προσφέρουμε; 
 • Ποιό χαρακτηριστικό μας αντιλαμβάνονται οι γύρω μας σαν αδυναμία; 
 • Σε ποιούς τομείς υστερούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό; 

 

3. Ο=Opportunities (αναγνώριση των ευκαιριών που μπορούν να μας ωφελήσουν) 

 • Πρόβλεψη αλλαγών σε τεχνολογικά θέματα και κατάλληλη προετοιμασία για την υποδοχή τους 
 • Αναγνώριση και εκμετάλλευση των νέων τάσεων που δημιουργούνται τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όσο και σε θέματα που αφορούν τις τάσεις της επιχειρηματικότητας και των νέων υπηρεσιών και προϊόντων 
 • Αλλαγή στις οικονομικοκοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε 
 • Ανάπτυξη νέων αγορών και αναζήτηση εργασίας σε νέους γεωγραφικούς χώρους 

 

4. Τ=Threats (απειλές, γεγονότα που ενδέχεται να μας επηρεάσουν αρνητικά) 

 • Υψηλά λειτουργικά κόστη για μια επιχείρηση και έλλειψη πόρων για κάποιον ιδιώτη 
 • Έλλειψη ρευστότητας και δέσμευση κεφαλαίων για αποπληρωμή χρεών 
 • Κινήσεις ανταγωνιστών και αλλαγές στους κλάδους των αγορών 

 

 

 

Ποία είναι τα tips που θα σας βοηθήσουν στο να κάνετε μία πετυχημένη ανάλυση SWOT;  

 • Αφιερώστε χρόνο και αφοσιωθείτε σε αυτό που πάτε να μελετήσετε Η συγκεκριμένη ανάλυση θα σας κάνει πιο εύστοχους και δεν θα παιδευτείτε άδικα. 
 • Ζητήστε τη γνώμη των συναδέλφων σας εάν πρόκειται για επιχειρηματικό περιβάλλονή των φίλων σας ένα αφορά ένα προσωπικό σας ζήτημα. 
 • Να είστε ειλικρινής στις απαντήσεις σας, διαφορετικά σπαταλάτε το χρόνο σας και τίποτα καλό δεν θα είναι αποτελεσματική η διαδικασία. 
 • Εάν δεν είναι η πρώτη φορά που εκπονείτε μια ανάλυση SWOT, μη δανείζεστε στοιχεία από την προηγούμενη. Η ανάλυση SWOT χρειάζεται ακρίβεια και επίκαιρα δεδομένα. 
 • Χρησιμοποιήστε δεδομένα αδιαμφισβήτητα, τεκμηριωμένα και όχι υποθετικά και προσωπικές εκτιμήσεις. 
 • Η ανάλυση SWOT δεν θα σας δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι το μέσο που θα σας οδηγήσει στη λήψη ορθών αποφάσεων. 

 

Που αλλού συναντάμε την SWOT ανάλυση; 

 Η αξία της ανάλυσης SWOT αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι ευρέως διαδεδομένη και σε άλλους τομείς πέραν της επιστήμης των οικονομικώς . Μπορεί, λοιπόν, να αναπτύχθηκε αρχικά σαν μια μέθοδος οργάνωσης για τη στρατηγική των επιχειρήσεων ,αλλά χρησιμεύει και σε άλλους κλάδους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή της στη συμβουλευτική ψυχολογία σαν εργαλείο ατομικής διάγνωσης, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης, το οποίο μπορεί ο καθένας να τα δουλέψει μόνος του. 

 Μια επιχείρηση διαγράφει τον ίδιο κύκλο ζωής όπως και ένας άνθρωπος, έχει αρχή, μέση και τέλος. 

 Όλα γύρω μας γεννιούνται, μεγαλώνουν, ωριμάζουν και κάποια στιγμή “πεθαίνουν”. 

 Ο κύκλος ζωής της επιχείρησής σας εξαρτάται από την διαχείριση του εξωτερικού σας περιβάλλοντος. Με την ίδια φιλοσοφία, κάθε άνθρωπος βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (σχέσεις, οικογένεια, συνάδελφοι, φίλοι κλπ), ώστε να έχει επαγγελματική επιτυχία και μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διατηρεί μια εσωτερική αρμονία και πνευματική ισορροπία. Η ανταπόδοση του ανθρώπου για την δύσκολη αυτή διαδικασία που υποβάλλει τον εαυτό του, είναι η προσωπική του εξέλιξη και η ψυχική του υγεία, ενώ η ανταμοιβή της επιχείρησης είναι η οικονομική ευημερία και η ανάπτυξη. 

 Συνεπώς, ο δρόμος της επιτυχίας προϋποθέτει τακτική εσωτερική αξιολόγηση ή αλλιώς αυτοκριτικήαπαλλαγμένη από προσωπικές προκαταλήψεις και με κύριο χαρακτηριστικό της την αντικειμενική και ξεκάθαρη άποψη. Μόνο τότε μπορεί η διαδικασία της αυτοκριτικής να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Κάντε μια SWOT ανάλυση για την επιχείρηση σας ή και για τους προσωπικούς σας στόχους.