Η σημασία της Ανάλυσης Αγοράς(Market analysis) 

Μια δυνατή επιχείρηση έχει κάνει σίγουρα μια καλή ανάλυση της αγοράς της. Η επιτυχία προϋποθέτει να έχετε κατανοήσει πλήρως την αγορά σας, να την περιγράφετε καλά και να κατανοείτε τη δυναμική της. 

Εάν διαθέτετε επιχείρηση γνωρίζετε ενστικτωδώς την αγορά σας, διαφορετικά θα είχατε βρεθεί εκτός αγοράς. Μια νέα, ματιά στην αγορά, όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για να έχετε πάντα μία σαφή και επίκαιρη εικόνα του τί γίνεται γύρω σας. 

Business Marketing01

Τα βασικά βήματα της ανάλυσης . 

Η ανάλυση της αγοράς είναι μία λεπτομερής περιγραφή της ίδιας της αγοράς που κάνει μια επιχείρηση κυρίως όταν στήνει το επιχειρηματικό της πλάνο και αναφέρεται σε χαρακτηριστικά όπως μέγεθος αγοράς, στάδιο ανάπτυξης, συγκέντρωση καταναλωτών, ρυθμός τεχνολογικής καινοτομίας κτλ. Επικεντρώνεται σε παράγοντες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς και παρουσιάζονται στοιχεία και εκτιμήσεις για το μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης της. 

Όταν η επιχείρηση αναλύει μια υφιστάμενη αγορά, οι πληροφορίες της αντλούνται μέσα από κλαδικές μελέτες, εξειδικευμένες εκδόσεις για τον κλάδο, εφημερίδες και περιοδικά, στοιχεία τα οποία θα την βοηθήσουν να αναγνωρίσει τα εμπόδια εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας του εγχειρήματος. Όταν το προϊόν δημιουργεί από μόνο του νέα αγορά απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας αγοράς για να αντληθούν πρωτογενή στοιχεία. 

Η συνέχεια της έρευνας απαιτεί ανάλυση των τμημάτων αγοράς (με κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχογραφικά, κτλ), και ορίζει ποια είναι η αγορά στόχος της επιχείρησης. Στην περίπτωση, όμως που η επιχείρηση στοχεύει σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιείται ανάλυση για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, ώστε να αποσαφηνιστούν οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου τμήματος. 

Στο τελικό στάδιο της ανάλυσης αγοράς γίνεται μια εκτίμηση του προσδοκώμενου επιπέδου πωλήσεων και μεριδίου αγοράς που αναμένει να επιτύχει η επιχείρηση. 

 

Έρευνα Αγοράς 

Για να επιλέξετε την στρατηγική σας πρέπει να έχετε μελετήσει την εικόνα του κλάδου σας, βασιζόμενοι σε παράγοντες όπως οι τάσεις στον κλάδο, η ανάπτυξη του κλάδου, οι πρόσφατες εξελίξεις, οι κοινές καθοριστικές παράμετροι επιτυχίας στον κλάδο, η συγκέντρωση μεγάλων παικτών στον κλάδο, το σύνολο των παικτών και άλλα παρόμοια στοιχεία. 

Η έρευνα αγοράς για την επιχείρησή σας είναι ένας καλός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι έχετε σκεφτεί ποιοι είναι οι πελάτες σας, έτσι ώστε να μην χάνετε χρήματα σε μη στοχευμένη διαφήμιση και προώθηση σε λάθος άτομα. 

 

Καθορισμός του κλάδου σας  

Ο κλάδος είναι μια ομάδα επιχειρήσεων που παράγουν ή πωλούν παρόμοια προϊόντα κ ή υπηρεσίες. Ο ευκολότερος τρόπος να καθορίσετε το κλάδο σας είναι να σκεφτείτε ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα ξενοδοχείο ο ανταγωνισμός σας είναι άλλα ξενοδοχεία. Άρα, ο κλάδος σας, μπορεί να καθοριστεί ως ο κλάδος των ξενοδοχείων- καταλυμάτων. 

 

Οι βασικές διευκρινίσεις που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της ανάλυσης σας είναι οι εξής: 

 • Καθορισμός του κλάδου σας 
 • Οι βασικοί παίκτες στον κλάδο σας 
 • Αυξάνεται ή συρρικνώνεται ο κλάδος σας και από πού προέρχεται τυχόν ανάπτυξη; 
 • Ποιες οι τάσεις που παρατηρούνται 
 • Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας και πως συγκρίνεστε μαζί τους 
 • Δεδομένα που αφορούν τις Προμήθειες και την Παραγωγή σας 
 • Ανταγωνιστικό Περιβάλλον 

 

Αναλύστε επίσης τις παραμέτρους που τυχόν επηρεάζουν ή χαρακτηρίζουν τον δικό σας συγκεκριμένο κλάδο κάνοντας: 

 

 • Περιγραφή της Αγοράς σας 
 • Εξεύρεση, ανάλυση και παρουσίαση κατάλληλων, αξιόπιστων, αριθμητικών δεδομένων για το Μέγεθος της Αγοράς σας 
 • Αξιολόγηση της αγοράς σας, και Τμηματοποίηση όπου χρειάζεται 
 • Καθορισμό της Δυνητικής Αγοράς 

  

Σύγκριση με τον Ανταγωνισμό  

Δεν νοείται φυσικά ανάλυση αν δεν γίνει σύγκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση σας, με τον ανταγωνισμό. Αυτό που πουλάτε εσείς θα είναι σαν μία από τις διαφορετικές επιλογές που μπορεί να έχει στη διάθεση του ένας δυνητικός αγοραστής. Στα μάτια του καταναλωτή γίνεται σύγκριση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών σας σε σχέση με συγκεκριμένους ανταγωνιστές σας.  

The Top 10 Secrets of Times Square NYC - Untapped New York

Αξιολόγηση Τμηματοποίησης της αγοράς 

Η τμηματοποίησης της αγοράς, η οποία αφορά τη διαίρεση ή αλλιώς το «σπάσιμο» μιας αγοράς σε «λογικά» τμήματα είναι από τις πλέον ισχυρές έννοιες του Μάρκετινγκ και φυσικά σας αφορά. Για παράδειγμα, για μια επιχείρηση που πωλεί παπούτσια είναι χρήσιμη η κλασική δημογραφική Τμηματοποίηση της αγοράς, δηλαδή με βάση την ηλικία και το φύλο. 

Άλλο παράδειγμα τμηματοποίησης, είναι με βάση το εισόδημα του αγοραστικού κοινού, κάτι που είναι χρήσιμη για πολλές επιχειρήσεις, όπως για επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις που πωλούν είδη πολυτελείας. Η οικονομική κατάτμηση, βοηθά τις επιχειρήσεις να πάρουν την σωστή απόφαση για το αν έχουν θέση σε αυτή την αγορά ή αν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα . 

Pin by Reem Preuss on Market segmentation | Market segmentation ...

Καθορισμός Δυνητικής Αγοράς 

Σημαντικός παράγοντας για την πορεία της επιχείρησης σας είναι να προσδιορίσετε ποιοι θα μπορούσαν να είναι πελάτες σαςΔηλαδή, πρέπει να υπολογίσετε πόσοι δυνητικοί πελάτες υπάρχουν. Ο τρόπος που καθορίζεται ο αριθμός των δυνητικών σας πελατών εξαρτάται από τον τύπο της επιχείρησής σας. 

Για παράδειγμα, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό και προφίλ των ατόμων που ζουν σε μια γεωγραφική περιοχή, ενώ μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαφήμισης πρέπει να γνωρίζει δεδομένα για τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Επομένως, η ανάλυση της αγοράς θα σας βοηθήσεις να κατανοήσετε και να αξιολογήσετε καλύτερα τη δυναμική και τα χαρακτηριστικά της αγοράς σας. Έπειτα στην πράξη, αφού αξιολογήσετε τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της, καλό θα ήταν να αναγνωρίζετε το μερίδιο της αγοράς που κατέχετε σήμερα σε σχέση με αυτό που θα μπορούσατε να έχετε ώστε να σχεδιάσετε την κατάλληλη στρατηγική μέσω της οποίας θα στοχεύσετε στην κατάκτηση ολοένα και μεγαλύτερου μέρους της διαθέσιμης αγοράς. 

 

Με βάση τα ανωτέρω φανταστείτε τον ιδανικό πελάτη σας και φτιάξτε το προφίλ του. Στη συνέχεια φτιάξτε το προφίλ του πελάτη που δεν θα θέλατε να έχετε.