Τι ακριβώς είναι οι καίριοι Δείκτες απόδοσης (Key Performance IndicatorsKPIs), γνωστοί και ως δείκτες επιτυχίας; 

Image result for kpi

Οι Δείκτες KPIs της επιχείρησής σας είναι μετρήσεις που αντανακλούν την απόδοση και την ανάπτυξή σας. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε τη δυνατότητα να μετράτε με ακρίβεια τους Δείκτες σας ώστε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά να παίρνετε σωστές αποφάσεις για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης σας και τελικά να πετύχετε τους στόχους σας. 

 

Συχνά η επιτυχία είναι άμεσα συνυφασμένη εκτός από την επίτευξη των οικονομικών στόχων και με την επιχειρηματική κουλτούρα, δηλαδή με το βαθμός ικανοποίησης των πελατών , αλλά και του προσωπικού της επιχείρησης. 

 

Ποια όμως είναι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία σας; 

 

Τα KPIs βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της επιχείρησής σας.  

Η επιτυχία μπορεί να προσδιορίζεται από την σωστή κατεύθυνση της επιχείρησης σας προς τους στρατηγικούς σας στόχους ή απλά από την επίτευξη λειτουργικών στόχων. 

 

Επομένως, η επιλογή του κατάλληλου ΚΡΙ είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κατανόηση των σημαντικών αναγκών της επιχείρησης και την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης. 

 

Για παράδειγμα, εάν ο στόχος μίας εταιρείας λογισμικού είναι να έχει την ταχύτερη ανάπτυξη στον κλάδο της, κύριος δείκτης απόδοσής της μπορεί να είναι το μέτρο της αύξησης των εσόδων από έτος σε έτος.  

 

Η αποτελεσματικότητα κάθε δραστηριότητας marketing μπορεί να αξιολογηθεί μετρώντας τους κατάλληλους δείκτες επίδοσης. Με αυτό τον τρόπο θα ανιχνεύσετε τα στρατηγικά σημεία που χρειάζονται βελτίωση και θα προσαρμόσετε κατάλληλα το budget, όπου χρειάζεται. 

 

Οι KPIs πρέπει να είναι εφικτοί, συγκεκριμένοι, πρακτικοί, μετρήσιμοι και προσανατολισμένοι προς το αποτέλεσμα. Το στέλεχος που είναι υπεύθυνο για την έκβαση αυτών των αποτελεσμάτων, αποφασίζει ποιούς KPIs θα χρησιμοποιήσει με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους. 

 

Κάθε δείκτης είναι αρκετά κατανοητός και η κατάστασή του οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με τη διοικητική πορεία. Ωστόσο, οι διαχειριστές πρέπει να επανεξετάζουν συχνά περιοδικά τους δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. 

Image result for kpi

Ενδεικτικά, σημαντικοί δείκτες πιθανόν να είναι: 

 

  • για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση το ποσοστό πληρότητας και ο μέσος όρος χρεώσεων δωματίων, 
  • για ένα εστιατόριο η κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχόλησης διαθέσιμων τραπεζιών, 
  • για μια επιχείρηση παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών οι χρεώσιμες ώρες προς το σύνολο των ωρών απασχόλησης σε κάθε έργο, 
  • για ένα νοσοκομείο ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας. 

 

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι KPIs 

 

Μόλις καταλήξετε στους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης που θα χρησιμοποιήσετε (οι οποίοι θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους στόχους της επιχείρησή σας), αναλογιστείτε τη χρησιμότητά τους. 

 

 Με τους δείκτες αυτούς, μπορεί να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους της επιχείρησης μια σαφής εικόνα για το τι είναι σημαντικό και για το τι πρέπει να κάνουν για να συμβεί.  

 

Όταν στην επιχείρηση επέλθει ικανοποίηση για τους δείκτες που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση της οργανωτικής απόδοσης ή και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, πρέπει να ενσωματωθούν στη μέθοδο αυτή και θέματα που έχουν να κάνουν με τον αντίκτυπο της επιτυχίας στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, εάν επιτυγχάνεται η μετρήσιμη επίδοση – στόχος, τότε ο εργαζόμενος που συνέβαλε στην επιτυχία πρέπει να αναγνωρίζεται και να ανταμείβεται.  

 

Δείξτε ποιος είναι ο στόχος για κάθε KPI και ποια πορεία χρειάζεται να παρθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Οι άνθρωποι θα αποκτήσουν το κίνητρο για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. 

 

Η εστίαση αυτή, θα βοηθήσει την επιχείρηση να είναι προσηλωμένη στους στόχους της και να εργάζεται με ουσιαστικές επιλογές, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα γρηγορότερα. 

Image result for kpi

Πώς επιλέγουμε, λοιπόν, τους κατάλληλους δείκτες; 

 

  • Προσδιορίζουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Για να μετρηθεί το ποσοστό της επιτυχίας πρέπει να υπάρχουν προσδοκίες επιτυχίας. Επομένως πρέπει να καθιερωθούν οι ξεκάθαροι στόχοι της επιχείρησης (π.χ. αύξηση των εσόδων). 

  • Αποτύπωση από τα νούμερα που πρέπει να πετύχει η επιχείρηση. Π 

Δεν αρκεί μόνο ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων σαν κατεύθυνση, αλλά πρέπει να καθοριστούν οι πραγματικοί αριθμοί – στόχοι 

  • Ταυτοποίηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί. 

Για τον έλεγχο της πορείας της επιχείρησης σας και τον επαναπροσδιορισμό των μελλοντικών ΚΡΙs, είναι απαραίτητη η γνώση του ποσοστού της έως τώρα επίτευξης των εκάστοτε στόχων. Π.χ. 10 εκατ. έσοδα με στόχο τα 15, άρα η εταιρεία βρίσκεται στο 67% περίπου του στόχου της. 

  • Διαπίστωση της αλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί. 

Σύγκριση της τρέχουσας κατάστασης των διάφορων λειτουργιών/τμημάτων της επιχείρησης, αυτή τη φορά όχι με τους μελλοντικούς στόχους, αλλά με προηγούμενες περιόδους. 

  • Καθιέρωση της συχνότητας ελέγχου των δεικτών. 

Η συχνότητα των ελέγχων έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του παράγοντα που αναλύεται (π.χ. συνήθως τα έσοδα ελέγχονται σε τριμηνιαία βάση). 

 

Η εφαρμογή των επιχειρηματικών δεικτών είναι μία αρκετά απαιτητική διαδικασία και γιαυτό απαιτεί κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη. Το μόνο σίγουρο είναι όμως, πως αν εφαρμοστεί με τον σωστό τρόπο, θα καταφέρετε να παρακολουθείτε τα στοιχεία και την απόδοση της επιχείρησής σας ανά πάσα στιγμή, να βελτιώνεστε συνεχώς και να αυξάνετε τις επιδόσεις σας 

 

Οι έξυπνοι KPIs ποσοτικοποιούν την ποιότητα της λειτουργίας της επιχείρησής σας και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων και στρατηγικών. 

 

Η ανάπτυξη λοιπόν των δεικτών αυτών είναι ουσιώδους σημασίας για το στρατηγικό πλάνο μιας εταιρείας που στοχεύει την επιτυχία. 

 

Φτιάξτε λοιπόν μια λίστα με 10 δείκτες τους οποίους θα παρακολουθείτε τακτικά για να βλέπετε την πορεία της επιχείρησης σας.