Όταν λέμε SMART στόχος τι εννοούμε; 

Πώς μπορώ να μετατρέψω έναν απλό στόχο σε SMART; 

Φροντίστε οι στόχοι σας να έχουν μια ακολουθία, μια συσχέτιση και μια ολότητα. 

Έτυχε ποτέ να αισθανθείτε πως δυσκολεύεστε είτε να πετύχετε τους στόχους σας, είτε να κινητοποιήσετε αρκετά την ομάδα σας προς αυτή την κατεύθυνση; Ή μήπως νιώθετε σύγχυση όταν πρέπει να αποφασίσετε ποιοι στόχοι είναι πραγματικά σημαντικοί για την επιτυχία της επιχείρησής σας. 

Αν ναι, δεν είστε ο μόνος. Έρευνες αποκαλύπτουν πως μόλις 1 στα 3 διευθυντικά στελέχη μπορούν όντως να προσδιορίσουν με σαφήνεια τις κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρείας για την οποία εργάζονται. 

Οι στόχοι αποτελούν τμήμα της στρατηγικής marketing για κάθε επιχείρησης και παρέχουν μία αίσθηση κατεύθυνσης, κινητοποίησης, επικέντρωσης και σημαντικότητας. Με το να θέτουμε στόχους είναι σαν να οριοθετούμε τα επιμέρους σημεία για τον “δρόμο προς την επιτυχία” 

Κατά την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης, και όταν συντάσσεται μια πρόταση (για έγκριση ή για αίτηση χρηματοδότησης), αναφέρονται οι στόχοι του έργου. Ο στόχος είναι εύκολο να ορισθεί ως η λύση στο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί. Το πρόβλημα με ένα τέτοιο “στόχο” είναι ότι είναι πολύ γενικός.  

Αυτός είναι ο λόγος που, κατά την προετοιμασία των εγγράφων των σχεδίων, γίνεται διάκριση μεταξύ “στόχου” και “σκοπού“. Ένας στόχος προέρχεται από έναν σκοπό, έχει την ίδια πρόθεση, όπως και ο στόχος, αλλά είναι πιο συγκεκριμένος, μετρήσιμος και επαληθεύσιμος από το σκοπό. 

Τι θα μπορούσε να βοηθήσει;  

Οι στόχο SMART. 

Image result for smart goals

Όταν λέμε SMART δεν εννοούμε έξυπνοι.  

Η ονομασία αυτή προκύπτει από το αγγλικό ακρωνύμιο SMART το οποίο σχηματίζεται από τις λέξεις: 

Specific  Συγκεκριμένος 

Measurable – Μετρήσιμος 

Achievable / Acceptable  Επιτεύξιμος / Αποδεκτό 

Realistic – Ρεαλιστικός 

Time  Bound  Χρονικά Δεσμευτικός 

Ας αναλύσουμε , λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει το καθένα από τα παραπάνω και πως τελικά ένας απλός στόχος μετατρέπεται σε SMART: 

 

Συγκεκριμένος 

Όσο πιο συγκεκριμένος είναι ένας στόχος, τόσο πιο ξεκάθαρο είναι το μήνυμα που δίνεται σε όλα τα μέλη της ομάδας. Κι είναι σημαντικό όλοι όσοι περιλαμβάνονται να κυμαίνονται στην ίδια συχνότητα. Όταν, λοιπόν, καταστρώνετε τα σχέδιά σας και συλλογίζεστε έναν στόχο, αναρωτηθείτε: 

Ποιοι περιλαμβάνονται; 

Τι πρέπει να γίνει, και από ποιον; 

Σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο μέρος; Αν ναι, πού θα πραγματοποιηθεί; 

 

Μετρήσιμος 

Μόνο αν είναι μετρήσιμος ένας στόχος μπορείτε να διαπιστώσετε αν όντως τον πλησιάζετε. Αναρωτηθείτε, λοιπόν: 

Τι είδους αριθμητική τιμή μπορώ να προσδώσω στο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου στόχου; 

Πώς θα καθορίσουμε τι αποτελεί καλό αποτέλεσμα και τι όχι; 

Για να είναι μετρήσιμος ένας στόχος, είναι πρακτικό να αναφέρεται ένα σύστημα, μία μέθοδος ή μία διαδικασία που καθορίζει σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθείΩς εκ τούτου, είναι σκόπιμο να έχουμε ένα σημείο αναφοράς και να καθορίσουμε μια βασική μέτρηση της αρχικής κατάστασης. 

 

Επιτεύξιμος / Αποδεκτός 

Ακόμη, οι στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί τόσο για εσάς, όσο και για την ομάδα ή το τμήμα. Για τους διαχειριστές είναι σημαντικό να δημιουργηθεί υποστήριξη για το στόχο μεταξύ των εργαζομένων. Η υποστήριξη θα ενισχυθεί αν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Εάν αποφασιστεί σαν στόχος ότι ο κύκλος εργασιών θα πρέπει να αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ίσως ο στόχος αυτός είναι υπερβολικά φιλόδοξος και ενδεχομένως να οδηγεί σε μείωση της ικανοποίησης αν αυτό δεν επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, το αποδεκτό (acceptable) αναφέρεται επίσης ως επιτεύξιμο (achievable). 

Αναρωτηθείτε, λοιπόν: 

Έχω συζητήσει το στόχο αυτό με όλους όσοι περιλαμβάνονται; 

 

Ρεαλιστικός 

Ένας ρεαλιστικός στόχος λαμβάνει υπόψη την πρακτική κατάσταση και το έργο στο οποίο συμμετέχουν όλοι. Καλό είναι να ονειρεύεστε, αλλά μην το παρακάνετε. Θέτοντας άπιαστους, μη ρεαλιστικούς στόχους βάζετε το θεμέλιο μιας παταγώδους αποτυχίας. Σταθείτε, λοιπόν, μια στιγμή και σκεφτείτε: 

Είναι η ομάδα μου σε θέση να επιτύχει αυτό το στόχο; 

Έχουμε τα μέσα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος; 

Το αποτέλεσμα θα ωφελήσει πραγματικά την επιχείρηση; 

 

Χρονικά Δεσμευτικός  

Ορίζοντας ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο για την επίτευξη του στόχου, βοηθάτε τα μέλη της ομάδας σας να κινητοποιηθούν πιο έντονα. Ο χρόνος είναι στην πραγματικότητα το χρονικό διάστημα που έχει διατεθεί για την επίτευξη του στόχου. Συνεπώς, ένας στόχος SMART έχει έναν ξεκάθαρο χρόνο έναρξης και μια σαφή ημερομηνία λήξης. 

Τώρα ήρθε η στιγμή να κάνετε τους στόχους της επιχείρησης σας SMART.