Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας και μετά από προσεκτικό σχεδιασμό στο γραφείο μας έχουμε σχεδιάσει & εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

Το πρότυπο ISO 9001 ορίζει ότι το μοντέλο διοίκησης & λειτουργία μας με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στις  υπηρεσίες που προσφέρουμε.

 

Συνεχής Βελτίωση & Εξέλιξη

 

Διατηρούμε μακρόχρονες συνεργασίες που βασίζονται στην εμπιστοσύνη & το αμοιβαίο όφελος και φροντίζουμε με την εφαρμογή του συστήματος ISO στη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών μας, προσφέροντας λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Για να πετύχουμε τα καλύτερα απότελεσματα το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας βασίζεται στην τακτική αξιολόγιση, πετυχαίνοντας έτσι την ανάπτυξη των πελατών μας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών του συστήματος.

 

Ορίζουμε συγκεκριμένους στόχους ποιότητας

 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε δεν είναι απλώς ένα ακόμη πιστοποιητικό αλλά μια διαρκής διαδικασία. Σε ετήσια βάση ορίζουμε συγκεκριμένους στόχους ποιότητας οι οποίοι κοινοποιούνται προς όλους τους εργαζόμενους, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογούμε και τον βαθμό επίτευξής τους.